В постоянната сбирка на Историческия музей Поморие е проследен животът в този край от най-дълбока древност до завлядяването на района от турците в края на XIV век. Сградата на музея е паметник на културата- основно реконструирана Девическа (изгоряла) гимназия.

Римският и средновековния период от историята на Анхиало са онагледени с карти на римски и средновековни пътища в района, изложени са много монети, сечени в Анхиало, богато украсени с мраморни архитектурни фрагменти от древния град.