Манастирът “Свети Георги Победоносец се намира в новата част на град Поморие. Мраморен релеф от II – III в. Сл. Хр. С образ на тракийския конник показва, че на това място е имало тракийско светилище.

Манастирът е единственият действащ мъжки манастир по черноморското крайбрежие. Преданието сочи, че през VII век на това място вече съществува храм или манастир, посветен на велико мъченик Георги.

В манастира днес се съхраняват много ценни образци на иконографското изкуство от XVIII I XIX век. Храмовата икона е рисувана от анхиалеца Темистокъл Диамандопуло Зограф. Храмовият празник на манастира “Св. Георги Победоносец” 6 май – Гергьовден е празник на град Поморие.